COMMUNITY CARE

The factory itself also has a good relationship with the community, and has become the learning center for the young generations to study a progressively flourishing business

ความสัมพันธ์กับชุมชน

 

bb“บ้านศิลาดล” ผลิตและจำหน่าย เครื่องเคลือบศิลาดล โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลักในการผลิต โดยมีสินค้าหลัก คือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, ของตกแต่ง, ของขวัญและของที่ระลึก โดยมี Brand name คือ Baan Celadon เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้มีรสนิยมในการใช้ชีวิตทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว มีภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพและฝีมือที่ดี มีชื่อเสียงเป็นที่น่าพอใจแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ พนักงานมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และห้างฯ ซึ่งมีผลงานกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก มีความสุขในการทำงาน ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น มีครอบครัวที่ดี มีความมั่นคงในงาน มีสวัสดิการที่ดี เป็นสถานที่ศึกษาและเรียนรู้ ของคนรุ่นหลัง กิจการมีความก้าวหน้ามั่นคงอยู่รอดได้ในระยะยาว

นอกจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ “บ้านศิลาดล” ยังเป็นแหล่งปั้นศิลปินมากพรสวรรค์ สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมมากไปกว่าผลงานอันวิจิตร ที่เห็น คือ บรรดาศิลปินที่ส่วนใหญ่คือชาวบ้าน ซึ่งไม่ได้มีการศึกษาสูง ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านศิลปะ แต่ทั้งหมดคือ ชาวบ้านธรรมดา ๆ ที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญ ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ความสามารถอันน่าอัศจรรย์ ศิลปินพื้นบ้านที่ล้วนสร้างผลงานได้อย่างเยี่ยมยอด นี่คือ ความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่ที่ผู้อยู่เบื้องหลังอย่างทัศนีย์มักจะหยิบยกมาชื่นชม ต่อหน้าแขกผู้มาเยือนบ้านศิลาดลเสมอ