ABOUT BAAN CELADON

บ้านศิลาดล

บ้านศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล (เซลาดอน) งานทำมือ สานต่อภูมิปัญญาไทย เน้นเขียนลวดลายสีสัน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย.

ธุรกิจบ้านศิลาดล เริ่มต้นจากการรวมมิตรภาพของผู้หญิง 2 คน พร้อมลูกหลานคนเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2533 บนถนนเชียงใหม่ – สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากหัตถกรรมในครัวเรือนเล็ก ๆ ที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัย – โรงงานผลิต สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น จาน ชาม ของตกแต่งบ้าน เช่น แจกัน, โคมไฟ ของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวเชียงใหม่ และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิต และชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่เดินทางมาเอง และมากับคณะทัวร์

Staff's Baan Celadon

Staff's Baan Celadon

ลูกหลานคนเมืองเชียงใหม่ ที่ร่วมงานในบ้านศิลาดล

หลักการบริหารงาน

“ต้องสุจริต สร้างสรรค์ ซื่อตรง มุ่งมั่น และเป็นทีมงานที่ดี ต้องสร้างคนของเราให้มีความนึกคิดแบบเดียวกัน เชื่อมั่น และศรัทธาในตัวพวกเราเองและองค์กร ด้วยการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำที่ดีในด้านงานฝีมือ

อยากเป็นองค์กรหรือห้างฯ ที่คนและลูกค้ารู้สึกดี มีคนรักและประทับใจ ไม่ใช่จะขายของอย่างเดียว แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคม

อยากเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจให้ผู้อื่น เราคิดว่าการเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ”

ปรัชญาในการทำงาน

  1. ทำงานเพื่อความสุข ความประทับใจ และความรุ่งโรจน์ของสังคม
  2. ต้องทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข
  3. สร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน

Vision

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ ภายใต้ตราสินค้า BAAN CELADON ให้เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องเคลือบชั้นสูง ที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่า คู่เมืองเชียงใหม่ – ประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บ้านศิลาดล เป็นกิจการที่นำเอาหัตถกรรมภูมิปัญญามาเพิ่มคุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บ้านศิลาดล อยู่ในธุรกิจ ของขวัญ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และงานหัตถกรรม เน้นงานฝีมือเป็นหลักในการผลิต

อัตลักษณ์ (เอกลักษณ์) / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. เป็นการผลิตที่เน้นงานทำมือ (Handmade)

Handmade
Handmade
Handmade

2. สินค้ามีสีเขียวคล้ายหุ้มหยก และผิวเคลือบที่ได้จะรานตัว แตกลายงา (Cracking)

Ceramic
Ceramic
Ceramic

3. ยึดวัฒนธรรมการผลิตที่เป็นมาแต่เดิม แต่ผสมผสานกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพล เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้น

Traditional
Traditional
Traditional

4. เน้นการเขียนลวดลาย สีสันที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทย

Local Wisdom
Local Wisdom
Local Wisdom

5. ผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายการค้าของบ้านศิลาดลทุกชิ้น

Logo Original

“บ้านศิลาดล” Brand หรือ ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบ้านศิลาดลเชียงใหม่
จากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์ออกมาอย่างมีเสน่ห์ อีกสิ่งสำคัญคือ โลโก้ หรือ ตราสินค้า ที่เป็นรูปบ้าน มีถ้วยกาแฟ แจกัน หลากหลายแบบ เป็นมงกุฎอยู่บนหลังคาบ้าน ในลักษณะที่งามสง่า ภายใต้อักษรล้านนาตัวใหญ่ ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในตัวตนที่แท้จริงของคนเมืองเชียงใหม่ และใต้อักษรล้านนา ยังมีคำว่า BAAN CELADON ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ แต่ขนาดตัวเล็กกว่าภาษาไทยล้านนาด้านบน ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นสากลได้

จากเครื่องหมายการค้า “โลโก้” ได้สะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธภาพระหว่างบ้าน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร ความประทับใจ ความสุข ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ จิตวิญญาณของช่าง สล่า ศิลปิน สู่ความรุ่งโรจน์ของสังคม สื่อผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบ้านศิลาดล

นั่นคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมตัวกันผ่านโลโก้บ้านศิลาดล ซึ่งพร้อมที่จะมอบสิ่งดี ๆ ตลอดจนความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย ให้กับคนทั่วโลกที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเครื่องเคลือบ “บ้านศิลาดล”

6. ผลิตภัณฑ์ของบ้านศิลาดล ความเหมือนที่แตกต่าง

สินค้าของบ้านศิลาดลจะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่มุ่งเน้นทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่เป็นการผลิตสินค้าที่เน้นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในระดับสูง สินค้าของบ้านศิลาดลมีความเหมาะสมในกลุ่มสินค้า High touch เนื่องจากประเทศไทยมีประวัติที่ยาวนาน สามารถนำเสนอคุณค่าทางประวัติศาสตร์ผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดลได้ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

Difference
Difference
Difference