บ้านศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล (เซลาดอน) งานทำมือ สานต่อภูมิปัญญาไทย เน้นเขียนลวดลายสีสัน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย.

Celadon is one kind of three main types of ceramics in Thailand. Its production has continued to develop from its early beginnings 700 years ago until the present.

gateway_creditcard

On Computer

gateway_creditcard

On Mobile

Awards

With great honor from our products had won many awards on handmade products contests. Prime Minister’s Export Award 2009 made our products well-known to the World. We keep our product’s quality to the World’s standard.

History

During 1300-1500 A.D., Sukhothai – the capital of the first Thai Kingdom – was the production center of the greenish-glazed stoneware known as “Sangkhaloke” wares due to the mispronunciation of Sawankhaloke.

community care

Apart from providing jobs and incomes for local people, Baan Celadon also creates artists with exceptional talents. Not only their work which always impresses visitors greatly, the artists are also very impressive.

Shopping

As celadon is a man-made product which depends upon the skills and experience of craftsmen, it is valuable. Because of its attractiveness, celadon is used both for home decoration and everyday use.

Address

7 Moo 3 Chiangmai – Sankamphaeng Rd., Sanklang, Sankamphaeng, Chiang Mai, Thailand 50130